Slawische Nacht in Leipzig


Presse


Serbske Nowiny 4.2.2010 zur 3. Slawischen Nacht am 5.2.2010


Na 3. słowjansku nóc Pólski klub w Lipsku wuhotuje zajutřišim, pjatk, 3. słowjansku nóc.
Alfons Wićaz je so z jeho zastupjerjom Bartłomiejom Kiszku rozmołwjał.


Waš klub organizuje zetkanja Słowjanow w Lipsku. Byšće jón skrótka předstajił?

B. Kiszka: Pólski klub je organizacija, kotraž zajimuje so za pólsku a słowjansku kulturu. Tuž přihotuje tež tajke zetkanja. Chcemy Słowjanow z wosebitymi swjedźenjemi jednoćić.

Kelko Słowjanow w Lipsku bydli?

B. Kiszka: Ze statistiskich wozjewjenjow wěm, zo je jich něhdźe 1 500 do 2 000 Polakow. Nimo toho bydla tam Rusojo, Ukrainjenjo, Běłorusojo, Češa, Słowacy, Bołharojo, tež Serbja a dalši Słowjenjo. Po přewjedźenju hižo dweju słowjanskeju nocow bě nam wědome, zo je trjeba z tajkimi kulturnymi zetkanjemi pokročować. Z tutym a dalšimi projektami tworimy platformu słowjanskim wuměłcam. Zapřijimujemy při tym wšelake słowjanske ludy a zmóžnjamy tak tež Němcam, njewobdźěleć so jenož pasiwnje, ale tež aktiwnje dožiwjeć w měsće nad Plesnu słowjanskosć.

Kak słowjansku kulturu předstajeće?

B. Kiszka: Na dotalnymaj słowjanskimaj swjedźenjomaj wustupowachu chór Němsko-ruskeho zjednoćenstwa, dalše kulturne słowjanske skupiny z Lipska, ale tež solisća-operowi spěwarjo.

Što smědźa wopytowarjo 3. słowjanskeje nocy nětko w Lipsku wočakować?

B. Kiszka: Swjedźeń zahaji so pjatk w 19 hodź. w kulturnym centrumje „Knicklicht“, na Drježdźanskej dróze 79 w Lipsku-Reudnitzu. Dožiwić móža tam wšitcy zajimowani hosćo solistow-operowych spěwarjow, bołharskeho akordeonista, dujerski orchester wohnjoweje wobory Lipsk, ruski chór Slawija, pólsku kulturnu skupinu a dalšich.

Budu tež Serbja přitomni?

B. Kiszka: Na dotalnymaj zetkanjomaj wobdźělichu so studenća sorabistiki a dalši Serbja. Naš Pólski klub je k nim zwisk nawjazał. Nadźijam so, zo serbska studentska skupina raz na słowjanskej nocy w programje sobu skutkuje. My pak tež pjatk wječor rady serbske spěwy zasłyšimy, chce-li je tam něchtó zanjesć.